บทความเกี่ยวกับ IT


ผู้ประกอบธุรกิจที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยเข้ารับการอบรม   FranchiseB2B รุ่นปัจจุบันที่กำลังฝึกอบรมในปีนี้ คือรุ่นที่ 14 ขณะนี้ได้รับสมัครและเริ่มฝึกอบรมกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2555 นี้นะคะ  ท่านที่สนใจสมัครต้องรอปีหน้าแล้วละค่ะ แต่มีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ยังสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ค่ะ ดูใบสมัครในเว็บเราแล้ว fax มาที่ 025475952 นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5475953   xxxxx

ค้นข้อมูลเฟรนไซส์ซอร์
ค้นจากทั้งหมด
ตามชื่อธุรกิจ ตามชื่อ-สกุล
ตามหมวดธุรกิจ
ตามวงเงิน
ป้อนชื่อ-สกุล

ป้อนอิเมล์

รหัสอ้างอิง


ตาม IP : 1924 ท่าน

วันนี้ : 149 ครั้ง
เดือนนี้ : 5,417 ครั้ง
ทั้งหมด : 4,044,421 ครั้ง

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 2 ท่าน
 • 3.236.112.70
 • 27.115.124.96 • คำถามธุรกิจแฟรนไชส์สำหรับแฟรนไชส์ซอร์
  คำแนะนำ : คำถามต่อไปนี้ต้องใช้การตอบแบบทันทีทันใด โดยไม่ต้องคิดทบทวนมากนัก ถือว่าเป็นการตอบตาม สิ่งที่คิดและรู้สึก เพื่อทดสอบความสามารถในการสร้างธุรกิจของท่านในปัจจุบันให้เป็นแฟรนไชส์ได้ หรือไม่

  ชื่อ - สกุล : อิเมลล์ :
  เพศ :
  ข้อ 1 . ปัจจุบันท่านมีธุรกิจที่ดำเนินการอยู่และมีผลประกอบการที่สร้างกำไรให้ท่านใช่หรือไม่
  คำตอบ : ใช่     ไม่ใช่    
  ข้อ 2 . ขณะนี้ท่านมีธุรกิจที่เป็นร้านค้าที่ดำเนินการอยู่แล้วกี่สาขา
  คำตอบ : ไม่มีสาขา     1 - 2 สาขา     3 - 5 สาขา     มากกว่า 10 สาขา    
  ข้อ 3 . ถึงวันนี้แล้วท่านทำธุรกิจที่มีอยู่นี้มากี่ปีแล้ว
  คำตอบ : 0 - 11 เดือน     1 - 2 ปี     3 - 5 ปี     6 ปีขึ้นไป    
  ข้อ 4 . ถ้าลองเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางธุรกิจแล้วท่านคิดว่าลูกค้าแยกความแตกต่างของท่านกับคู่แข่งได้มากน้อยแค่ไหน
  คำตอบ : ไม่มากนัก     แยกได้     แยกได้อย่างเด่นชัด    
  ข้อ 5 . ธุรกิจของท่านมีการจัดการอย่างเป็นระบบดีพอหรือไม่
  คำตอบ : ยังไม่มี     มีเล็กน้อย     มีอย่างดี    
  ข้อ 6 . รูปแบบของธุรกิจของท่านสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นดำเนินการได้หรือไม่
  คำตอบ : ได้     ไม่ได้    
  ข้อ 7 . ธุรกิจของท่านมีผลประกอบการเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีในตลาด
  คำตอบ : ต่ำกว่า     เท่าๆกัน     ดีกว่า     ดีกว่ามาก    
  ข้อ 8 . ffffffffffffffffffffffff
  คำตอบ : ff     ff      คำถามธุรกิจแฟรนไชส์สำหรับแฟรนไชส์ซี
  คำแนะนำ : คำถามต่อไปนี้ต้องใช้การตอบแบบทันทีทันใด โดยไม่ต้องคิดทบทวนมากนัก ถือว่าเป็นการตอบตาม สิ่งที่คิดและรู้สึก เพื่อทดสอบความเข้าใจและมีความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์หรือไม่

  ชื่อ - สกุล : อิเมลล์ :
  เพศ :
  ข้อ 1 . ท่านพร้อมในการทำงานหนักหรือไม่ โดยทำงานไม่ต่ำกว่า16 ชั่วโมงต่อวันในระยะแรก
  คำตอบ : พร้อม     ไม่พร้อม    
  ข้อ 2 . ท่านคิดว่าท่านสามารถลงมือทำงานหรือควบคุมงานได้ใกล้ชิดด้วยตัวเองหรือไม่
  คำตอบ : ได้     ไม่ได้    
  ข้อ 3 . ครอบครัวของท่านเห็นดีด้วยที่ท่านจะลงทุนในระบบแฟรนไชส์
  คำตอบ : เห็นด้วย     ไม่แน่ใจ     ไม่เห็นด้วย    
  ข้อ 4 . การทำธุรกิจคือความเสี่ยงมีโอกาสสำเร็จและล้มเหลวเท่าๆ กันท่านเห็นด้วยหรือไม่
  คำตอบ : เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    
  ข้อ 5 . ท่านคิดว่ายุติธรรมหรือไม่ที่ต้องมีการจ่ายค่าบริหารจัดการให้กับเจ้าของแฟรนไชส์
  คำตอบ : เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    
  ข้อ 6 . การทำธุรกิจต้องมีช่วงระยะเวลาในการสร้างฐานทางตลาดเพื่อรอระยะเวลาเพื่อสร้างยอดขายและกำไร ท่านเห็นด้วยหรือไม่
  คำตอบ : เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    
  ข้อ 7 . การซื้อแฟรนไชส์นั้นก็ยังต้องทำงานหนักแต่ทำงานหนักเพื่อตัวเราเอง
  คำตอบ : เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    
  ข้อ 8 . ท่านมีเงินทุนสำรองเพียงพอในการลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจ
  คำตอบ : มี     ไม่มี    


  หน้าหลัก | FRANCHISE B2B | โครงการอบรม | ข่าวสาร/กิจกรรม | แฟรนไซส์ซอร์ | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา แฟรนไซส์ บีทูบี   
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
  โทร. 02-5475952-3   สายด่วน 1570   
  E-mail : info@franchiseb2b.net | Check Mail |