บทความเกี่ยวกับ IT


ผู้ประกอบธุรกิจที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยเข้ารับการอบรม   FranchiseB2B รุ่นปัจจุบันที่กำลังฝึกอบรมในปีนี้ คือรุ่นที่ 14 ขณะนี้ได้รับสมัครและเริ่มฝึกอบรมกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2555 นี้นะคะ  ท่านที่สนใจสมัครต้องรอปีหน้าแล้วละค่ะ แต่มีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ยังสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ค่ะ ดูใบสมัครในเว็บเราแล้ว fax มาที่ 025475952 นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5475953   xxxxx

ค้นข้อมูลเฟรนไซส์ซอร์
ค้นจากทั้งหมด
ตามชื่อธุรกิจ ตามชื่อ-สกุล
ตามหมวดธุรกิจ
ตามวงเงิน
ป้อนชื่อ-สกุล

ป้อนอิเมล์

รหัสอ้างอิง


ตาม IP : 704 ท่าน

วันนี้ : 14 ครั้ง
เดือนนี้ : 8,779 ครั้ง
ทั้งหมด : 4,012,935 ครั้ง

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 2 ท่าน
 • 44.212.99.208
 • 44.212.99.208
 • เช็ค Username ว่าซ้ำหรือไม่
   
 • Username
  Password
  ชื่อกิจการ
  ชื่อบริษัท
  หมวดธุรกิจ
  ประเภทธุรกิจ
  ชื่อ - สกุล
  ตำแหน่ง
  เลขประจำตัวประชาชน
  เพศ ชายหญิง
  ที่อยู่เลขที่
  จังหวัด    รหัสไปรษณีย์
  เบอร์มือถือ
  เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
  เบอร์โทรสาร
  อิเมลล์
  Website
  รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางเมลล์ รับ     ไม่รับ
  วงเงิน


  หน้าหลัก | FRANCHISE B2B | โครงการอบรม | ข่าวสาร/กิจกรรม | แฟรนไซส์ซอร์ | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา แฟรนไซส์ บีทูบี   
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
  โทร. 02-5475952-3   สายด่วน 1570   
  E-mail : info@franchiseb2b.net | Check Mail |