บทความเกี่ยวกับ IT


ผู้ประกอบธุรกิจที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยเข้ารับการอบรม   FranchiseB2B รุ่นปัจจุบันที่กำลังฝึกอบรมในปีนี้ คือรุ่นที่ 14 ขณะนี้ได้รับสมัครและเริ่มฝึกอบรมกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2555 นี้นะคะ  ท่านที่สนใจสมัครต้องรอปีหน้าแล้วละค่ะ แต่มีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ยังสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ค่ะ ดูใบสมัครในเว็บเราแล้ว fax มาที่ 025475952 นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5475953   xxxxx

ค้นข้อมูลเฟรนไซส์ซอร์
ค้นจากทั้งหมด
ตามชื่อธุรกิจ ตามชื่อ-สกุล
ตามหมวดธุรกิจ
ตามวงเงิน
ป้อนชื่อ-สกุล

ป้อนอิเมล์

รหัสอ้างอิง


ตาม IP : 1923 ท่าน

วันนี้ : 145 ครั้ง
เดือนนี้ : 5,409 ครั้ง
ทั้งหมด : 4,044,413 ครั้ง

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 1 ท่าน
 • 3.236.112.70
 • โครงการที่จัดอบรม : พัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์    โครงการประจำปี : 2552
 • วันที่จัดโครงการ : มิถุนายน 2552     สถานที่จัดโครงการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • รายละเอียด

  โครงสร้างหลักสูตรพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์  (60 ชั่วโมง)

  §       ความรู้เบื้องต้นระบบงานธุรกิจและระบบแฟรนไชส์

  §       การสร้างร้านค้าต้นแบบและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

  §       แนวทางการตลาดสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

  §       การพัฒนาระบบ

  §       ระบบคลังสินค้า

  §       การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน

  §       กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจแฟรนไชส์

  §       ระบบการบริหารส่วนกลางและเทคโนโลยี

  §       การวิเคราะห์แผนธุรกิจ

  §       การนำเสนอผลงานและการสรุปผล

    • โครงการที่จัดอบรม : หลักสูตรแฟรนไชส์ซี    โครงการประจำปี : 2552
 • วันที่จัดโครงการ : ประมาณ2552     สถานที่จัดโครงการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ห้องประชุมชั้น 7
 • รายละเอียด
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ และปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกซื้อแฟรนไชส์  เรื่อง "รู้ทันเศรษฐกิจ สร้างโอกาสใหม่ ฝ่าวิกฤติ" ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2552  ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
   
 • เอกสาร
 • หน้าหลัก | FRANCHISE B2B | โครงการอบรม | ข่าวสาร/กิจกรรม | แฟรนไซส์ซอร์ | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา แฟรนไซส์ บีทูบี   
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
  โทร. 02-5475952-3   สายด่วน 1570   
  E-mail : info@franchiseb2b.net | Check Mail |