บทความเกี่ยวกับ IT


ผู้ประกอบธุรกิจที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยเข้ารับการอบรม   FranchiseB2B รุ่นปัจจุบันที่กำลังฝึกอบรมในปีนี้ คือรุ่นที่ 14 ขณะนี้ได้รับสมัครและเริ่มฝึกอบรมกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2555 นี้นะคะ  ท่านที่สนใจสมัครต้องรอปีหน้าแล้วละค่ะ แต่มีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ยังสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ค่ะ ดูใบสมัครในเว็บเราแล้ว fax มาที่ 025475952 นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5475953   xxxxx

ค้นข้อมูลเฟรนไซส์ซอร์
ค้นจากทั้งหมด
ตามชื่อธุรกิจ ตามชื่อ-สกุล
ตามหมวดธุรกิจ
ตามวงเงิน
ป้อนชื่อ-สกุล

ป้อนอิเมล์

รหัสอ้างอิง


ตาม IP : 6494 ท่าน

วันนี้ : 194 ครั้ง
เดือนนี้ : 2,147 ครั้ง
ทั้งหมด : 3,732,647 ครั้ง

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 2 ท่าน
 • 3.236.107.249 [United States]
 • 3.236.107.249 [United States]


 • การจัดงานมอบรางวัลมาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2555

  สารจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   

                  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันในปัจจุบัน การสร้างองค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตมีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน จำเป็นที่ธุรกิจต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านระบบปฏิบัติการ และการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองต่อลูกค้าในด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เสมอ

                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนา และวางแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้เป็นระบบมาตรฐานมาตั้งแต่ ปี 2545 และในปี  2551  ได้มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทยขึ้น โดยอิงหลักการของ Thailand Quality Award (TQA) ซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award - MBNQA) ที่เป็นที่ยอมรับและมีการนำไปใช้กว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นระบบเกณฑ์ที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรธุรกิจของตนให้มีคุณภาพและความเป็นเลิศ โดยในปี 2552 ได้ดำเนินการประเมินธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม  ให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาศักยภาพเพื่อขยายธุรกิจภายในประเทศ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดในระดับสากลต่อไป

  ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ปี 2555 นี้ เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่มุ่งหวังจะให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ และนำไปใช้เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ  เพื่อให้สามารถผลักดันไปสู่ระบบการจัดการสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยยกระดับธุรกิจสู่มาตรฐานสากล  และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังนำไปสู่การได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์  และรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมต่อไปอีกด้วย

                                                                                                               (นายบรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์)

                                                                                                                อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

                                               
  ลงวันที่ : 1 มิถุนายน 2555  อ่านทั้งหมด
  หน้าหลัก | FRANCHISE B2B | โครงการอบรม | ข่าวสาร/กิจกรรม | แฟรนไซส์ซอร์ | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา แฟรนไซส์ บีทูบี   
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
  โทร. 02-5475952-3   สายด่วน 1570   
  E-mail : info@franchiseb2b.net | Check Mail |