บทความเกี่ยวกับ IT


ผู้ประกอบธุรกิจที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยเข้ารับการอบรม   FranchiseB2B รุ่นปัจจุบันที่กำลังฝึกอบรมในปีนี้ คือรุ่นที่ 14 ขณะนี้ได้รับสมัครและเริ่มฝึกอบรมกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2555 นี้นะคะ  ท่านที่สนใจสมัครต้องรอปีหน้าแล้วละค่ะ แต่มีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ยังสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ค่ะ ดูใบสมัครในเว็บเราแล้ว fax มาที่ 025475952 นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5475953   xxxxx

ค้นข้อมูลเฟรนไซส์ซอร์
ค้นจากทั้งหมด
ตามชื่อธุรกิจ ตามชื่อ-สกุล
ตามหมวดธุรกิจ
ตามวงเงิน
ป้อนชื่อ-สกุล

ป้อนอิเมล์

รหัสอ้างอิง


ตาม IP : 1443 ท่าน

วันนี้ : 200 ครั้ง
เดือนนี้ : 4,743 ครั้ง
ทั้งหมด : 4,029,927 ครั้ง

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 4 ท่าน
 • 44.192.48.196
 • 140.99.127.72
 • 84.32.64.229
 • 44.192.48.196


 •    Training : ระบบเท่านั้นที่สร้างระบบ

                         การสอนให้ตกปลาได้เองนั้นย่อมดีกว่าการให้ปลาไปเปล่าๆ เพราะการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้ไปทำประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตต่อไปไม่เพียงแต่วันนี้แต่เป็นทุกวันในอนาคต

                         หัวใจของระบบแฟรนไชส์คือการถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจให้กับผู้ร่วมลงทุน และเครื่องมือสำคัญคือการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมที่มีกระบวนการเป็นขั้นตอน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับในร้านสาขาเข้าใจและนำไปดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                          การทำงานอย่างมีระบบเท่านั้นที่จะสามารถสร้างระบบขึ้นมาได้จริง การทำแฟรนไชส์มองแล้วเหมือนกับโรงเรียนที่สอนให้คนทำธุรกิจากการรวมตัว ซึ่งนับเป็นเครื่องมือสำคัญของการทำธุรกิจขนาดเล็กให้มีอำนาจในตลาด เป็นการสร้างพลังทางการตลาดโดยการตอกย้ำการรับรู้ของลูกค้าให้แก่สินค้า/บริการในรูปแบบเดียวกัน สามารถสร้างความจดจำแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี หากแฟรนไชส์ซอร์ขาดวิธีการถ่ายทอดอย่างมีระบบ จะไม่สามารถสร้างวิธีการทำธุรกิจอย่างถูกต้องได้ รวมถึงไม่สามารถสร้างทัศนคติ ความเข้าใจ และความร่วมมือของหมู่สมาชิกในระบบได้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้นำในระบบแฟรนไชส์อย่างแมคโดนัลด์จะมีสถาบันการสอนธุรกิจที่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ขึ้นมา หรือ วอลท์ดิสนีย์ ต้องมีสถาบันฝึกอบรมกระบวนการทำงานของธุรกิจสวนสนุกทั้งหมดขึ้นเอง มีคำถามของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องสร้างกระบวนการอบรมของตัวเองว่าจะต้องมีเรื่องอะไรบ้าง สรุปเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

                       เรื่องแรก คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมระบบแฟรนไชส์ ควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
              1. การอบรมให้กับเจ้าของผู้ลงทุน
              2. การอบรมสำหรับพนักงานประจำร้าน

                         สำหรับผู้ที่ลงทุนต้องการให้เน้นในเรื่องของการบริหารงานโดยรวม เพราะการเป็นเจ้าของธุรกิจมีเรื่องราวเกี่ยวข้องมากมาย นักลงทุนบางท่านอาจยังไม่เคยเป็นผู้ประกอบการมาก่อน อาจไม่เข้าใจถึงจิตวิญญาณของความเป็นเถ้าแก่ ภาระที่ต้องรับผิดชอบ งานที่ต้องดูแลตั้งแต่งานที่ใช้แรงงานจนถึงงานเอกสาร สิ่งที่ไม่เคยทำจะต้องมาทำเมื่อสวมตำแหน่งเถ้าแก่ ดังนั้นการเตรียมความพร้อม การสร้างความเข้าใจ และวิธีการทำงานที่มีรูปแบบชัดเจน ช่วงเวลาการอบรมอาจใช้เวลาประมาณ 1 หรือ 2 อาทิตย์ ถ้าธุรกิจมีความซับซ้อนอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าหนึ่งเดือน หรือมีการฝึกหัดในร้านค้าจริง สำหรับธุรกิจทั่วไปการวางหลักสูตรอบรมเป็นระยะเวลาประมาณสองอาทิตย์ อาจถือได้ว่าเพียงพอที่จะสร้างแนวคิดของการเป็นเถ้าแก่มือใหม่ได้

                      เรื่องที่สอง นอกจากการอบรมแบบนักบริหารแล้ว การอบรมเพื่อการสร้างความเข้าใจงาน ด้านเทคนิค วิธีการลงมือทำในเนื้องาน การผลิต และการให้บริการ แม้ธุรกิจบางอย่างมีการจ้างทีมงานเข้ามาช่วยทำ ตัวผู้ลงทุนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วย เพื่อควบคุมและเข้าใจธุรกิจได้เป็นอย่างดี วิธีที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในตัวงานและเทคนิคการทำงาน ต้องอาศัย ทักษะ คือ ต้องลงมือทำจริงจึงจะเกิดความเข้าใจได้ดีที่สุด การฝึกงานจริงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเถ้าแก่และทีมงานตัวจริงต้องฝึก และต้องมีการประเมินผล โดยมุ่งเน้นว่าเมื่อฝึกแล้วต้องทำงานจริงได้

                     สุดท้าย นอกจากการฝึกอบรมทั้งสองเรื่องข้างต้นแล้ว ในระบบแฟรนไชส์จะเน้นความเข้าใจการบริหารงาน การจัดการอย่างเป็นระบบ การทำงานร่วมกับแฟรนไชส์ซอร์หรือทีมงานของบริษัทแม่ การสร้างความคุ้นเคย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อแฟรนไชส์ซีเข้าใจในตัวบุคคลและรูปแบบการทำงาน การเรียนรู้ข้อจำกัด เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ก็จะสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากขึ้น 

                      การสร้างความเข้าใจในตัวธุรกิจ วิธีการทางการตลาด ระบบการบริหารทั้งหมด รวมถึงการสร้างวิสัยทัศน์ต่อธุรกิจ เป็นเรื่องยากสำหรับแฟรนไชส์ซีมือใหม่ การอบรมนับเป็นวิธีเดียวที่ได้ผลและเสียเวลาน้อยที่สุด เมื่อเป็นดังนั้น ต้องยอมรับว่าการอบรมคือหัวใจของงานแฟรนไชส์นั่นเอง  13 กรกฎาคม 2549  |   จำนวนผู้เปิดอ่าน 14773 ครั้ง


  อ่านทั้งหมด


 • ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อ-สกุล : E-mail :
  รายละเอียด :
  รหัสอ้างอิง :
 • ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ลำดับ รายละเอียด
 • หน้าหลัก | FRANCHISE B2B | โครงการอบรม | ข่าวสาร/กิจกรรม | แฟรนไซส์ซอร์ | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา แฟรนไซส์ บีทูบี   
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
  โทร. 02-5475952-3   สายด่วน 1570   
  E-mail : info@franchiseb2b.net | Check Mail |