บทความเกี่ยวกับ IT


ผู้ประกอบธุรกิจที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยเข้ารับการอบรม   FranchiseB2B รุ่นปัจจุบันที่กำลังฝึกอบรมในปีนี้ คือรุ่นที่ 14 ขณะนี้ได้รับสมัครและเริ่มฝึกอบรมกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2555 นี้นะคะ  ท่านที่สนใจสมัครต้องรอปีหน้าแล้วละค่ะ แต่มีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ยังสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ค่ะ ดูใบสมัครในเว็บเราแล้ว fax มาที่ 025475952 นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5475953   xxxxx

ค้นข้อมูลเฟรนไซส์ซอร์
ค้นจากทั้งหมด
ตามชื่อธุรกิจ ตามชื่อ-สกุล
ตามหมวดธุรกิจ
ตามวงเงิน
ป้อนชื่อ-สกุล

ป้อนอิเมล์

รหัสอ้างอิง


ตาม IP : 1446 ท่าน

วันนี้ : 262 ครั้ง
เดือนนี้ : 4,867 ครั้ง
ทั้งหมด : 4,030,051 ครั้ง

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 9 ท่าน
 • 44.192.48.196
 • 44.192.48.196
 • 44.192.48.196
 • 54.36.148.99
 • 44.192.48.196
 • 66.249.79.132
 • 44.192.48.196
 • 66.249.79.64
 • 44.192.48.196


 •    ลักษณะของแฟรนไชส์ซีที่ดี

              แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จได้ส่วนใหญ่มาจากการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน ผู้ที่เป็นแฟรนไชส์ซีมีบทบาทสำคัญในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ลักษณะของแฟรนไชส์ซีที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ มีดังนี้

  1. มีความมั่นใจในตัวเอง และความมุ่งมั่นที่จะการเรียนรู้ เมื่อแฟรนไชส์ซีเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจ ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ในธุรกิจที่อาจไม่เข้าใจมาก่อน การมุ่งมั่นต่อการเรียนรู้ทำให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจได้เร็วขึ้น
  2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ การทำงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
  3. มีประสบการณ์ทำงานหรือมีความเข้าใจระบบงานจากองค์กรขนาดใหญ่มาก่อนจะได้เปรียบ เพราะการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบและขั้นตอนที่ให้ความสำคัญกับงานเอกสาร การเข้าร่วมการประชุม การรับนโยบาย และการแสดงความคิดเห็น เป็นเรื่องที่ผู้ผ่านการทำงานจากองค์กรเหล่านั้นจะได้รับการฝึกฝนลักษณะงานดังกล่าว ทำให้เกิดความเข้าใจในระบบงาน การวางแผน และการประสานงานมากขึ้น
  4. หรือเคยเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อน จะเข้าใจหลักการบริหาร ขั้นตอนการจัดการ และจะมีความทุมเทให้กับธุรกิจของตัวเอง
  5. รู้จักพัฒนาบุคลากร และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างทีมงานของตนเอง
  6. มีความอดทนต่อภาวะกดดัน และความเสี่ยง
  7. มีเงินทุน ธุรกิจแฟรนไชส์มีการลงทุนมากกว่าการเริ่มธุรกิจขนาดเล็กด้วยตัวเองที่สามารถพัฒนาไปทีละขั้นตอนได้แต่การทำแฟรนไชส์จะเริ่มต้นอย่างมีระบบ จึงทำให้มีการลงทุนสูงในระยะแรก เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพของร้าน สินค้า บุคลากร รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ ดังนั้นผู้ที่จะลงทุนในระบบแฟรนไชส์ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
  8. เต็มใจทำงานหนัก ไม่มีธุรกิจใดที่จะประสบความสำเร็จโดยขาดข้อนี้
  9. มีความสามารถในการขาย เพราะกิจกรรมหลักของงานแฟรนไชส์ คือ การขายสินค้าและให้บริการ

          การคัดเลือกผู้เข้าร่วมลงทุนทำแฟรนไชส์เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ใช่แค่เพียงเลือกคนดี มีน้ำใจเท่านั้น ควรมีการทดสอบคุณสมบัติ มีการสัมภาษณ์ ทดลองงาน ผ่านการฝึกอบรม ระบบงานแฟรนไชส์ต้องการผู้ที่เข้าใจการทำงานขององค์กร เน้นการประสานงานเป็นเรื่องสำคัญ นักลงทุนแฟรนไชส์บางครั้งมีสภานภาพก้ำกึ่งระหว่างการเป็นเจ้าของธุรกิจเอง และการเป็นหน่วยหนึ่งในองค์กร ที่ต้องจัดการงานตามระเบียบที่วางไว้ การรับแฟรนไชส์ซีจึงเป็นเรื่องไม่ง่าย และไม่ใช่เรื่องที่จะมาแจกแถมกันเป็นว่าเล่น แฟรนไชส์มีการเลือกรับ ไม่ใช่ใครมาก็รับ มิฉะนั้นจะเป็นแฟรนไชส์ที่ดีไม่ได้  13 กรกฎาคม 2549  |   จำนวนผู้เปิดอ่าน 20683 ครั้ง


  อ่านทั้งหมด


 • ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อ-สกุล : E-mail :
  รายละเอียด :
  รหัสอ้างอิง :
 • ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ลำดับ รายละเอียด
 • หน้าหลัก | FRANCHISE B2B | โครงการอบรม | ข่าวสาร/กิจกรรม | แฟรนไซส์ซอร์ | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา แฟรนไซส์ บีทูบี   
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
  โทร. 02-5475952-3   สายด่วน 1570   
  E-mail : info@franchiseb2b.net | Check Mail |